ลิงค์สำหรับเรียนออนไลน์ คลิก >> "โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือเตรียมพัฒน์"

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก >> "เอกสารประกอบการเรียน"


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 
นายจรัสกุล  จันทวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นายสมลักษณ์  บุญเกิด


นายอรุณ  คล้ายชัง

 

นายนัฐภูมิ  โตสกุล

นางสาววิไลวรรณ  ศิริอรรถ
 


นางสาววราภรณ์  แสงรัสมี

นางสาวทาริสา  หุ่นทอง

     
     
     
     
     

 

 

 

 

 
 
 
 

banerFOOT