เนื้อหา

Google Apps for Education


สมัคร Email ภายใต้โดเมน @donschool.ac.th

การสมัครเข้าใช้งาน Google Apps (สำหรับครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเท่านั้น) ภายใต้โดเมน @donschool.ac.th
 

รหัสประจำตัว :
 

ขั้นตอนการใช้งาน

  1. ใส่รหัสประจำตัวนักเรียน (ครู และบุคลากร ใช้ ชื่อผู้ใช้ ที่login ใช้อินเทอร์เน็ตเริ่มต้นด้วย t )ในช่องว่างด้านบนแล้วกดปุ่ม " next "

banerFOOT