22-12-2559 พีธีมอบรางวัลใบเกียรติบัตรนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

     โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงจัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเนื่องในวันสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และระดับภาคกลาง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันศริสมาส ประจำปี 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร นางสุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี คณะครูกำกับดูแลนักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความเรียบร้อย ณ ศูนย์กีฬานภากาศ 80 ปี 
 
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน)
 

banerFOOT