การแข่งขันแต่งบทกลอน และวาดภาพในสารานุกรมไทย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

๒๑ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น.โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๒ การแข่งขันแต่งบทกลอน และวาดภาพในสารานุกรมไทย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  ซึ่งโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เป็นตัวแทน สโมสรไลออนส์สากล ภาค ๓๑๐ อี ประเทศไทย เข้าแข่งขันแต่งบทกลอน ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  - เด็กหญิงน้ำทิพย์  นาคนอก ม.๒/๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - นายเศรษฐวิชญ์  โลมาธร ม.๔/๒
      ทั้งนี้มีนางขนิษฐา  อนุเทียนชัย และนางสาวนรินทิพย์  มุลภา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝึกซ้อมและกำกับดูแล
(ภาพ/ข่าว : กลุ่มสาระฯภาษาไทย)

banerFOOT