น.ส.บัณฑิตา คุ้มสวัสดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเทควันโดสงขลาเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.บัณฑิตา คุ้มสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน46 กก.ในการแข่งขันเทควันโดสงขลาเกมส์

ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ