กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหมากล้อม Standard rating & friendship Game ครั้งที่ 1/2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหมากล้อม  Standard rating & friendship Game ครั้งที่ 1/2560 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 โดยมีคุณครูอภิลักษณ์ ศิริมาศ และคุณครูบัณฑิตา สุจีรกุลไกร เป็นผู้ควบคุมดูแล ได้รับรางวัล
  1. รางวัลชนะเลิศ ประเภท low kyu ม.ปลาย  แข่งขันโดย น.ส.จิรัชยา แก้วมูล นักเรียนระดับชั้นม.6/9
  2. รางวัลชนะเลิศ ประเภท friendship แข่งขันโดย น.ส.อภิษฎา ชูยศ , น.ส.มัลลิกา น้อยมา และน.ส.สิรยา คนเพียร  นักเรียนระดับชั้นม.6/2
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท high kyu ม.ปลาย แข่งขันโดย น.ส.ฐายิกา ภูมีช่วง
(ภาพ : นายอภิลักษณ์ ศิริมาศ/ ข่าว : นางสาวบัณฑิตา สุจีรกุลไกร)