การแข่งขันกีฬาภายนอก และภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

นางสุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เป็นประธาน มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้คัดเลือกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก และภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีรายการดังต่อไปนี้
1. การแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 ถึง 26 มิถุนายน 2558 ณ สระว่ายวิสุทธารมณ์ กรมพลศึกษา 
- นางสาวกนกวรรณ เสามั่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตรท่ากรรเชียง 200 เมตรและเดี๋ยวผสม 400 เมตร
- เด็กชายธีรดนย์ กองสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตรท่ากบ 50 เมตร เหรียญเงิน ถ้าผีเสื้อ 50 เมตร ท่ากรรเชียง 50 เมตร กรรเชียง 100 เมตร กรรเชียง 200 เมตร เดี่ยวผสม 200 เมตร และเดี่ยวผสม 400 เมตร เหรียญทอง ท่าผีเสื้อ 100 เมตร ผีเสื้อ 200 เมตร ท่ากบ 100 เมตร ท่ากบ 200 เมตร รวมทั้งหมด  4 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
2. การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กองทัพอากาศ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2558 วันที่ 25 ถึง 26 กรกฎาคม 2558 ณ สระว่ายน้ำธูปะเตมีย์
- นางสาวกนกวรรณ เสามั่น นักเรียนศึกษาปีที่ 6 / 7 ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร
- เด็กชายชลสิทธิ์ ประลามุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2 ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร
- เด็กชายโชคนิรันดร์ มานันชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 8 ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร
- เด็กหญิงวณิชยา เสวะนาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1 ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร
- เด็กชายธีรดนย์ กองสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ผีเสื้อ 100 เมตรและ FREE Style 100 เมตร เหรียญเงิน ท่ากันเชียง 50 เมตร กรรเชียง 100 เมตร และเดี่ยวผสม 200 เมตร เหรียญทอง ท่ากบ 100 เมตร และได้รับถ้วยรองชนะเลิศคะแนนรวม ประเภทบุคคล รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย พร้อมเกียรติบัตร
3. การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ สนามฟุตซอลใต้ทางด่วนฉลองรัช ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ
4. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รายการฟุตซอล ด.ม.ลีค ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 5 ถึง 26 มิถุนายน 2558 ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
       - รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมนมสดเอฟซี
       - รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมอาปาจ๊ะเฮ้
       - รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมอะไรวะ
       - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอะไรไม่รู้คิดไม่ออก
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
       - รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมสวรรค์สร้างเอฟซี
       - รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมเสียได้นิดหน่อย BY ปลา
       - รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมอาซาฮี
       - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมปรีดาเอฟซี
5. การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รางการบาสเกตบอลลีค ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 กรกฎาคมถึง 3 สิงหาคม 2558 ณ สนามบาสเกตบอลลานอเนกประสงค์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมไขมันหมูเอฟซี
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Amity
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเพื่อสุขภาพ
>>>ภาพ/ข่าวจาก:ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
 

banerFOOT