18 ส.ค. 61 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ก้าวไกล สานสายใยอาเซียน