ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมและประกวดหนังสือทำมือ

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมและประกวดหนังสือทำมือ ประเภทหนังสือเพิ่มพูนความรู้ "โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากผลงานรอบที่ 1 เข้าอบรมจำนวน 40 ทีม (ทีมละ 3 คน) ทั้งนี้มีคุณครูขนิษฐา อนุเทียนชัยและคุณครูกนกวรรณ  งามสนิท กำกับดูแล

>>>ภาพ/ข่าวจาก:ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

banerFOOT