ข่าวสำหรับนักเรียน

การประกวดการออกแบบปกสมุดและกระเป๋าเคียงโรงเรียน 2562

งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ได้จัดกิจกรรมประกวดออกแบบปกสมุดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

 

 

banerFOOT