การประกวดการออกแบบปกสมุดและกระเป๋าเคียงโรงเรียน 2562

งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ได้จัดกิจกรรมประกวดออกแบบปกสมุดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง