สมาคมศิษย์เก่า ด.ม.

 

 

สมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง


ยินดีต้อนรับ

 

ข่าวประชาสัมพัน
    > ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าดอนเมืองทหารอากาศบารุง
      
  > ประกาศ สมาคมศิษย์เก่าดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เรื่องการรับสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
นายกสมาคมศิษย์เก่า ด.ม. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าพบ นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมือง
 
 
 
 

 

 
 

banerFOOT