มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดเขียนเรียงความและแต่งบท กลอนเทิดพระเกียรติ

15 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น.
สถานีวิทยุกระจายเสียง 919 กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย โดยร้อยเอกธรรมวิทย์ จันทรบุตร รองหัวหน้าแผนกรายการและข่าวสถานีวิทยุ919 เป็นตัวแทนมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดเขียนเรียงความและแต่งบทกลอนเทิดพระเกียรติ  ได้แก่
   1. นางสาวภูริ นาคสวัสดิ์ นักเรียนชั้นม. 4/ 10  รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2  การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "ปวงประชาร่วมใจสามัคคี ทำความดีเทิดไท้แด่สองพระองค์"
   2. เด็กหญิงอนัญญา จีนทอง ชั้นม. 2/ 1  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดแต่งบทกลอน หัวข้อ "เฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์"รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล คนละ 1,000 บาท (ภาพ/ข่าว: ประชาสัมพันธ์)

banerFOOT