ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

หน้าแรก

29 มิถุนายน 2561 เวลา  8.00 น. -9.00 น.
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จัดกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561” ณ ศูนย์กีฬานภาอากาศ 80 ปี  โดยมี ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี นางนุชนาถ จั่นงาม หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกล่าวรายงาน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ    (ภาพ:โสตฯ/ข่าว:ประชาสัมพันธ์)
338

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 7.45 - 8.40 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงจัดกิจกรรม " วันต่อต้านยาเสพติดโลก"  ณ ศูนย์กีฬานภาากาศ 80 ปี  โดยมี ดร.สุมนา  ธิกุลวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมภายในงานมีดังนี้  การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันยาเสพติดกับกองทัพอากาศ และการแสดงดนตรีรณรงค์ต้านยาเสพติด ทั้งนีมี วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เห็นถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ภาพ:โสตฯ/ข่าว:ประชาสัมพันธ์)

 
วันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2561 เวลา 12.40-15.00 น.
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ บูรณาการ วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์กีฬานภากาศ 80 ปี โดยมี ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติพระโวหารสุนทร(ภู่) กวีเอกของไทยและของโลก เพื่อเผยแพร่ผลงานอันเป็นมรดกของชาติ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมด้านภาษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงความสามารถด้านภาษาไทย และกล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์  โดยในงานมีกิจกรรมดังนี้ มีการมอบเกียรติบัตรให้ครูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมรายวิชาภาษาไทย นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมบนเวที  มีการประกวดขับร้องเพลงในวรรณคดีไทย การประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย  บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นด้วยความเป็นไทย (ภาพ:โสตทัศนศึกษา/ข่าว: ประชาสัมพันธ์)
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงจัดกิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ห้องประชุมดอนเฟื่องเมืองฟ้า โดยมี ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร และคณะครู กำกับดูแล มี ดร. พระครูวิวิธรรมานุสิฐ จากวัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) พร้อมทั้งคณะเป็นพระวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งค่านิยมของคนไทย 12 ประการ โดยใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำให้เห็นคุณค่าของการทำความดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี  มีความหวัง และกำลังใจในการดำรงตนในฐานะนักเรียนที่มีคุณภาพ และ เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย       (ภาพ:โสตทัศนศึกษา/ข่าว:ประชาสัมพันธ์)


 
 

ประกาศราคาจัดซื้อ จัดจ้าง ด.ม

SMART DM. คนดี คนเก่ง

บทความ/สื่อการสอน/ผลงาน/วิจัยครู

ผู้อำนวยการ

 
 
 
 

รวมภาพกิจกรรม

 


Qr code แสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 

ระบบ ICT School
ดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียน

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

1164103
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
294
906
2555
1152771
18672
34551
1164103

สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น

banerFOOT