มีข้อผิดพลาด
  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder Updatpoto/pakan2560 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: C:\inetpub\vhosts\donschool.ac.th\httpdocs\images\Updatpoto\pakan2560
แจ้งให้ทราบ
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/Updatpoto/pakan2560
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1ก.ค.61 พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 133
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด_61 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 134
กิจกรรมวันสุนทรภู่_2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 356
ทรูปลูกปัญญา_2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 95
ค่ายคุณธรรม ม.2 - 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 101
ค่ายคุณธรรม ม.3-2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 89
ตรวจสุขภาพครู ประจำปี 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 132
พิธีมอบเข็ม นักเรียนชั้น ม. 4 ประจำปี 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 95
14 มิ.ย.61 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 242
ทำพานไหว้ครู ประจำปี 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 167
กิจกรรมวันสิงแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 147
กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 157
8 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนชั้นม.4 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 356
7 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนชั้นม.1 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 230
5 เม.ย. 61 รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 208
4 เม.ย. 61 รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 202
1 เม.ย.61 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๔ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 208
31 มี.ค.61 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 226
29 มี.ค.61 นภากาศรวมใจ 82 ปี เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 224
29 มี.ค.61 นักเรียนม.3 และม.6 รับระเบียนแสดงผลการเรียนและประกาศนียบัตร เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 193
25-28 มีนาคม 61 ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 218
23มี.ค.61 ID PLAN สหวิทยาเขตวิภาวดี เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 226
19 มี.ค.61 ประชุมครูเต็มคณะ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 215
28ม.ค.61 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเป็นสถานที่จัดสอบเพื่อคัดเลือกนิสิตนักศึกษาร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 406
25ม.ค.61 ดรใสุมนา ธิกุลวงษื ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมนิทัศการ Open House โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 380

โครงสร้างหลักสูตร 61

banerFOOT