แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งที่ 97/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 189
เลขที่69/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนภาคเรียนที่1 ปี2563 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 190
คำสั่งเลขที่67/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อห้องเรียนโครงการพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ4 ปีการศึกษา2563 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 177
คำสั่งเลขที่68/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ม.6 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 166
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 172
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2-2562 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 252
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้ารับหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 247
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้ารับหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ (2) เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 253
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป์ สพม.2 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 258
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯครั้งที่ 2 2562 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 275
ใหม่

banerFOOT