แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่ง อบรมเชิงปฎิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 28 พ.ค. 62 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 25
คำสั่ง 52-2562 แต่งตั้งคณกรรมการ เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 91
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน นภากาศรวมใจ 82 ปี ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 414
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกซ้อมกองเชียร์และการแสดงในการแข่งขันกีฬาสีภายใน "เฟื่องฟ้าเกมส์" ครั้งที่ 81 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 719
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 839
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมบ้านหลังที่สองปกป้องดูแลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 690

banerFOOT