แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งที่ 97/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 33
เลขที่69/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนภาคเรียนที่1 ปี2563 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 60
คำสั่งเลขที่67/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อห้องเรียนโครงการพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ4 ปีการศึกษา2563 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 57
คำสั่งเลขที่68/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ม.6 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 50
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 51
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2-2562 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 128
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้ารับหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 139
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้ารับหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ (2) เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 140
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป์ สพม.2 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 147
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯครั้งที่ 2 2562 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 161
ใหม่

banerFOOT