ข่าวสำหรับนักเรียน

ข่าวสำหรับนักเรียน

โรงเรียนนายร้อย จปร. เหล่าทหารบก

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน " ปิ่นมาลาวิชาการ ครั้งที่ ๓ "

สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์
ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน
" ปิ่นมาลาวิชาการ ครั้งที่ ๓ "
 
ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
———————————————————————
• การแข่งขันและประกวดต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน, การแข่งขันการแข่งขันคิดเลขเร็ว 180IQ, การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ, การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ, การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ชนิดกลอนสุภาพ, การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ, การประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์, การแข่งขัน Infographic - การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
———————————————————————
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการแข่งขันต่างๆได้ที่ลิ้งค์
https://drive.google.com/file/d/1vm6PIPKouSYh_DOcIniwr1ziMel-cKQc/view 
———————————————————————
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

https://drive.google.com/file/d/1vm6PIPKouSYh_DOcIniwr1ziMel-cKQc/view

สัปดาห์นี้มีอะไร (17-21 ธันวาคม 2561)

เดิน-วิ่ง รวมใจต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ ครั้งที่ 2

 
 

banerFOOT