แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมวันสุนทรภู่_2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 507
ทรูปลูกปัญญา_2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 193
ค่ายคุณธรรม ม.2 - 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 201
ค่ายคุณธรรม ม.3-2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 193
ตรวจสุขภาพครู ประจำปี 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 236
พิธีมอบเข็ม นักเรียนชั้น ม. 4 ประจำปี 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 197
14 มิ.ย.61 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 387
ทำพานไหว้ครู ประจำปี 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 420
กิจกรรมวันสิงแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 258
ใหม่

banerFOOT