Up

คำสั่งโรงเรียน

คำสั่งทำบุญตักบาตร วันเด็กแห่งชาติ Cowboy night party 2016
คำสั่ง สารานุกรมไทยสำรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 21
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแสดงละครโรงเรียน 2558
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สัปดาห์สุนทรภู่รำลึก
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ตามพรรณนางานกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำการศึกษา ๒๕๕๘
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม"ดอนเฟื่องเมืองฟ้า นภากาศรวมใจ" ๗๙ ปี ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
 
 
Powered by Phoca Download

banerFOOT