Up

กลุ่มงานงบประมาณ

แนวทางการดำเนินงานเรียนฟรี 15 ปี 2563
จัดซื้อ (ล่าสุด)
จัดจ้าง (ล่าสุด)
แบบสำรวจพัสดุ-ประจำปีการศึกษา-2561สำหรับพัสดุกลุ่มงานฯกลุ่มสาระฯ
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ เยี่ยมบ้าน
แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน เยี่ยมบ้าน
บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน เยี่ยมบ้าน
ใบรับรองเบิกค่าเยี่ยมบ้าน 2563
 
 
Powered by Phoca Download

banerFOOT