1ก.ค.61 พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม

 

banerFOOT